service-slider-placeholder.jpg

Vård och omsorg

Vården, omsorgen och servicen utformas tillsammans med den boende och respektive kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vårdpersonalen arbetar utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt, där individens förmågor och tillgångar sätts i fokus. Sjuksköterska och rehab-personal arbetar kontinuerligt med indiviuduella vårdplaner och handledning av personal.

Sjuksköterskor
Ansvariga för omvårdnaden, och har ett nära samarbete med ansvarig läkare (PAL). Sjuksköterskornas arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. De handleder och utbildar omvårdnadspersonalen kontinuerligt. Sjuksköterskorna finns tillgängliga från kl. 8:00-16:00 och nås på telefon: 0733-662 55 59.

Rehab
Arbetsterapeut och sjukgymnast är tillgängliga under kontorstid alla vardagar. De arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt där fokus ligger på att bibehålla funktion och delaktighet i vardagen. Rehab ansvarar för individuell utprovning av hjälpmedel och leder regelbundet fysiska, kognitiva och sociala aktiviteter.