service-slider-placeholder.jpg

Policy och kvalitetsarbete

Ektorpsgården arbetar ständigt med förbättrings- och utvecklingsarbete för verksamheten. Dina synpunkter är välkomna.

För dig som vill lämna synpunkter och klagomål finns blanketter och en brevlåda vid entrén. Brevlådan är märkt "synpunkter och klagomål" och töms dagligen. Verksamhetschefen tar emot alla synpunkter och återkopplar till dig så snart som möjligt. Ektorpsgården genomför regelbundet brukarundersökningar och anhörigmöten. Genom utbildningsprogram ökar vi kompetensen hos personalen samt utvecklar och följer upp områdena kost, aktiviteter och hygien.

Ektorpsgårdens policy är att ge god omsorg med hög kvalitet. Personalen arbetar med att förebygga och behandla sjukdom samt lindra lidande. Du som bor här står alltid i centrum vilket innebär att vård och omsorgsinsatser anpassas individuellt efter din situation och dina fysiska, psykologiska, sociala och existentiella behov.

Vi värnar om din personliga integritet och rätt till självbestämmande.